Sluierbewolking of Vliegtuigsmog?


10 Juli 2005

cc-20050710-120858.jpg (10137 bytes) cc-20050710-155112.jpg (14058 bytes) cc-20050710-173918.jpg (21244 bytes) cc-20050710-183008.jpg (22802 bytes)


"Nadat de mistbanken zijn verdwenen, schijnt de zon voluit in een blauwe hemel."

(Weervrouw NOS Radio1 Journaal, 10 juli 2005, 07:30u.)

In werkelijkheid werd het zonlicht vrijwel de hele dag gefilterd door luchtvaartsmog.

Door het intensieve vliegverkeer schijnt de zon bijna nooit meer 'voluit'. Dat weet die weerdame best. En echt blauw is de hemel ook niet meer. Zo veel natuurlijke en onnatuurlijke hoge bewolking moet te voorspellen zijn geweest. Waarom wordt dat dan niet gewoon verteld? Welke belangen proberen meteorologen op deze manier te dienen? In ieder geval niet die van het publiek. Mensen mogen best weten wat de effecten zijn van het (veel te goedkope) vliegverkeer.

Welk deel van de zonnestraling wordt gereflecteerd en geabsorbeerd door de luchtvaartsmog en welk deel bereikt het aardopppervlak (en dus ook onze huid)? Is dit de onschuldige of juist de schadelijke en kankerverwekkende straling, en moeten mensen zich bij vliegtuigsmog dus minstens even goed insmeren en beschermen tegen het zonlicht? 

Wat gebeurt er met de enorme hoeveelheden (bevroren) waterdamp, CO2, NOx, alle chemicalien, fijn stof en roetdeeltjes die door straalvliegtuigen in de hogere luchtlagen worden gedumpt? Hun soortelijk gewicht is hoger dan dat van de omgeving. Al die troep gaat dus dalen. Op de lange weg omlaag draagt de ongefilterde uitstoot van vliegtuigen misschien wel verschillende keren bij aan wolkvorming en (bij oververzadiging) aan neerslag.

Als de verbrandingsproducten van vliegtuigen het aardoppervlak bereiken, dragen zij bij aan de vervuiling van onze ademlucht door fijn stof en andere narigheid. En aan 'echte' smog.

Wat zijn trouwens de meteorologische en klimatologische gevolgen van de verandering van het soortelijk gewicht van de hogere lagen van de troposfeer? Geeft dat geen andere luchtbewegingen en wijzigingen in concentraties van luchtmassa's? Als gewone burger en volslagen leek (weliswaar b�ta en universitair geschoold) wil ik graag antwoord op deze en andere vragen met betrekking tot de gevolgen van de uitstoot van vliegtuigen. Maar de meteorologen houden ons bewust dom. 
Of zijn zij zelf dom en denken zij alleen kortzichtig aan hun eigen zakelijke belangen en hun goede relaties met de luchtvaartinustrie?


Contrails.nl

Vliegtuigstrepen en luchtvaartsmog